Profesyonel İletişim Çözümleri
Telefonla Sipariş 0850 441 02 02
Garanti Şartları

1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 30(Otuz) iş günüdür.Bu süre,mala ilişkin
arızanın servis istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı
,bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar.Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi
halinde,imalatçı veya ithalatçı;malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere sahip
başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içerisinde,gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi
bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Malın;
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl 
 içerisinde,aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten 
 fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması.
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, 
 acentası, temsilciği,ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği 
 raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 
 durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.Garanti süresi içerisinde,servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda;verilen hizmet
karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kabul Et